מס' כרטיס 86826  מדור ומדף: קנא-תת
 
שיר לכבוד חנוכת בית
זרח יעקב
עלון. רק חלק.