מס' כרטיס 86830  מדור ומדף: קנא-א
 
הדלקת נרות חנוכה, זמר מעוז צור וזמר אכלו
משמנים
אמשטרדם חש"ד
אצל אלמנה ויתמי יוסף פרופס
עלון. חלק.