מס' כרטיס 86832  מדור ומדף: קנא-פ
 
אבינו מלכנו כמנהג מדינת ווירצבורג
פיורדא תקיח
דף אחד נדפס משני עבריו. 5127 ס"מ.