מס' כרטיס 86835  מדור ומדף: קנא-תת
 
ברכת כהנים
עם הפסוקים וה"רבונו של עולם"
עלון. 1830 ס"מ.