מס' כרטיס 86836  מדור ומדף: קנא-תת
 
מגלת אנטיכוס
מצד אחד ציור המנורה וברכת הדלקת נרות
חנוכה ומצד השני מגילת אנטיכוס
עלון. חלק.