מס' כרטיס 86837  מדור ומדף: קנא-תת
 
לוח על תשעים שנה
משנת תקפ"ה עד תרד"ע
עלון. רק חלק.