מס' כרטיס 86840  מדור ומדף: קנא-תת
 
העתק כתבים בלשון איטלקי אשר שלחתי
על פני חוץ מודפסים כנגד
כהן, יצחק חיים מהחזנים
אודות סדרי הקהלה והבחירות
עלון מודפס משני עבריו. 1518 ס"מ.
ועוד עלון באותו תוכן, מאותו אדם
ומתחיל: אתה האיש מיכאל יפה ...