מס' כרטיס 86844  מדור ומדף: קנא-תת
 
יהי רצון
שיכבשו רחמיך את כעסך
עלון. 99 ס"מ.