מס' כרטיס 86845  מדור ומדף: קנא-נ
 
שואל אני ממעלת כבוד .. לקנות חבוריי ..
אגרת המליצה
פרי תבואה
מרגליות, יהודה ליב
נאווידוואר [] תקנו[]
עלון. 613 ס"מ.