מס' כרטיס 86848  מדור ומדף: קנא-ו
 
להמתנדבים בעם
מודעה אודות הדפסת ספריו
נחלה בלי מצרים
מאמרי חכמה
יעקב ישעיה ב"ר יצחק
ווילנא תקצד
עלון נדפס משני עבריו. 1833 ס"מ.