מס' כרטיס 86858  מדור ומדף: קנא-תת
 
תבנית לוח השאך
חמ"ד חש"ד
עלון. 2242 ס"מ.