מס' כרטיס 86862  מדור ומדף: קנא-ק
 
ישאו הרים שלום לעם
שטר שליחות מעה"ק חברון למה"ר אברהם רוביו
ומה"ר ישראל חיים מלמד עם מכתב מו"מ אה"ק
בקושטא, מהשנים תקל"ט, תק"מ ותקמ"א.
קושטא [] תקמא []
גליון בן 2 דפים. .2°