מס' כרטיס 86878  מדור ומדף: קנא-מ
 
זהו נוסח החרם
אלו שיעברו על סדר ההערכה, בחתימת
בסאן, יוסף דוד
מנטובה [] חש"ד
3 טפסים.