מס' כרטיס 86883  מדור ומדף: קנא-א
 
הושיעה נא
תפלה להצלחת איטליה במלחמה
עם תרגום התפלה לאיטלקית
איטליה[] חש"ד
4°. גליון בן שני דפים.