מס' כרטיס 86888  מדור ומדף: קנא-א
 
לוח
בדפוס פואה
ויניציאה תקס
עלון. 3545 ס"מ.