מס' כרטיס 86889  מדור ומדף: קנא-ט
 
לכבוד התורה
לאטאש, אליהו אהרן
שיר לחנוכת בית הכנסת
טורינו תקעב
עלון. 5539 ס"מ.