מס' כרטיס 86890  מדור ומדף: קנא-ט
 
לחתונה
נסים, בנימין
שיר לכבוד חתונה
טורינו תרעא
עלון. 2514 ס"מ.