מס' כרטיס 86891  מדור ומדף: קנא-ט
 
ביום התהלך מרדכי
ריגייו, יצחק
שיר לחתונה
טריאסטה חש"ד