מס' כרטיס 86893  מדור ומדף: קנא-ט
 
אל הלקח ארון האלהים
טיוולי, יצחק חיים
קינה לזכר מה"ר רפאל נתן אשכנזי
טריאסטה תקס
עלון. 3218 ס"מ.