מס' כרטיס 86894  מדור ומדף: קנא-ט
 
ויהי לשבעת הימים
מורפורגו, יוסף אליעזר
קינה לזכר מה"ר רפאל נתן אשכנזי
טריאסטה תקס
עלון. 4328 ס"מ.