מס' כרטיס 86895  מדור ומדף: קנא-ל
 
לכבוד התורה
טירני, מתתיה נסים
שיר לכבוד סיום לימוד האלפס בפיסרו
ליוורנו תקנא[]
עלון. 3630 ס"מ.
העיר פיסרו והשנה נזכרים בכת"י שנוסף עה"ג