מס' כרטיס 86896  מדור ומדף: קנא-ל
 
וזאת הברכה
די פאס, יצחק
ברכה ושיר לחתני תורה ובראשית
ליוורנו תקיט
עלון. 2617 ס"מ.