מס' כרטיס 86898  מדור ומדף: קנא-ל
 
לכבוד חתן וכלה
סופר, מאיר
שיר וחידה לכבוד החתן
שמואל ב"ר אליעזר יוסף חי סעדון עם הכלה
שמחה בת רפאל חיים אצאיולי. ה' אדר שני
ליוורנו תקסה
עלון. 5032 ס"מ.