מס' כרטיס 86899  מדור ומדף: קנא-ל
 
בשמחת חתן וכלה
פרוסולוני, יצחק חיים
שיר לחתונת ידידה אריה חיים בן דניאל נסים
ביום ד' יו"ד לחדש אדר
ליוורנו תקנ
עלון. 5136 ס"מ.