מס' כרטיס 86905  מדור ומדף: קנא-פ
 
אל הלקח ארון האלהים
לוצאטו, שמואל דוד (שד"ל)
קינה לזכר ה"ר מרדכי שמואל גירונדי
פאדובה תריב
עלון. 3922 ס"מ.