מס' כרטיס 86911  מדור ומדף: קנא-מ
 
השיר יהיה לכם בליל התקדש חג בריגייו
חנוכת בית הכנסת
מארוני, דוד יעקב
מודנה חש"ד
עלון. 3225 ס"מ.