מס' כרטיס 86913  מדור ומדף: קנא-מ
 
בהתאסף ראשי עם
פאדווה, יהודה מצליח
שיר לכבוד סדר לימוד בלילות שנתחדש
מודנה תקי
עלון. 2943 ס"מ.