מס' כרטיס 86914  מדור ומדף: קנא-א
 
לכבוד התורה
שיר לכבוד הכנסת ס"ת בבהכ"נ איטאלייאני
על ידי ה"ר יצחק ביאנקינו
איטליה [] תקסה
עלון. 5240 ס"מ.