מס' כרטיס 86915  מדור ומדף: קנא-תת
 
זה הסדר
שיאמרו בבכ"נ על עצירת גשמים
חמ"ד תקלט
עלון. 2618 ס"מ.