מס' כרטיס 86920  מדור ומדף: קנא-תת
 
ברכות לראש
מה"ר רפאל קאסוטו, שהקים שערים לבהכנ"ס
חמ"ד חש"ד
עלון. 2013 ס"מ.
ועוד דף שיר לכבודו