מס' כרטיס 86922  מדור ומדף: קנא-מ
 
לפראנצסקו ואדלגונדה בני מלכים
שיר לחתונה יורש העצר. עם אטלקית.
מודנה תרב
עלון. 3040 ס"מ.