מס' כרטיס 86923  מדור ומדף: קנא-תת
 
ברכה למלאת מאה שנה למשה מונטיפיורי
חמ"ד חש"ד
עלון. 2417 ס"מ.