מס' כרטיס 86929  מדור ומדף: קנא-תת
 
יהי רצון
לראש השנה. עם תירגום המינים לאטלקית.
עלון. 3017 ס"מ.
ועוד 2 טפסים מהוצאה אחרת. 3322 ס"מ.