מס' כרטיס 86930  מדור ומדף: קנא-א
 
חידה עושה הוא כוננה
קרמי, ישעיה ב"ר יוסף חי
לכבוד נשואי מה"ר ישראל בנימין ריזיניאני
איטליה [] חש"ד
עלון. 4131 ס"מ.