מס' כרטיס 86933  מדור ומדף: קנא-ל
 
כי נר מצוה ותורה אור
ברכות נרות חנוכה עם קיצור ההלכות בלאדינו
פרחי, יוסף שבתי
ליוורנו[] תרכט
עלון. 3826 ס"מ.