מס' כרטיס 86935  מדור ומדף: קנא-א
 
שיר למלך עמנואל שנברר באיטליה
איטליה חש"ד
עלון. 3625 ס"מ.