מס' כרטיס 86936  מדור ומדף: קנא-א
 
בסימנא טבא ובמזלא מעליא
שיר לנישואי מה"ר שמואל ממודנה
איטליה [] חש"ד
עלון. 4128 ס"מ.