מס' כרטיס 86938  מדור ומדף: קנא-ו
 
בנשואי הבחור
באסאן, ישראל בנימין
שיר לנשואי בן ציון ב"ר ישראל חי אשכנזי
ויניציאה[] חש"ד
עלון. 4730 ס"מ.