מס' כרטיס 86939  מדור ומדף: קנא-א
 
ביום רעה ועת צרה
קינה במות מה"ר מנחם רפאל קראקוביא
לוצאטו, משה חי ב"ר יעקב
איטליה [] תפו []
עלון. 4434 ס"מ.