מס' כרטיס 86941  מדור ומדף: קנא-א
 
הושענא רכב שמים
שיר לכבוד פרדיננדו הקיסר. עם איטלקית.
איטליה[] חש"ד
עלון. 2632 ס"מ.