מס' כרטיס 86952  מדור ומדף: קנא-ל
 
טהרת המשפחה
כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין
חומר ענין טהרת המשפחה
לידא חש"ד
עלון. 7143 ס"מ.