מס' כרטיס 86954  מדור ומדף: קנג-פ
 
אל כל קהל היהודים אשר ברוסיה
תעמולה הכנסיה היהודית לקראת הבחירות
באידיש ובעברית
פטרוגרד תרעז
עלון. 3543 ס"מ.