מס' כרטיס 86955  מדור ומדף: קנא-ר
 
הודעה
כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין
גודל ענין התפלה בציבור
ראדין תרעא
עלון. 5037 ס"מ.