מס' כרטיס 86959  מדור ומדף: קנא-ו
 
זכות אבות
פאלייאוו, מרדכי יעקב ב"ר אהרן הלוי
ספרא דמתא שמ"ר דק"ק סלוצק
לוח קיר ליארצייט, עם מנהגי היאצ"ט
ווארשא תרנז
עלון. 5542 ס"מ.