מס' כרטיס 86962  מדור ומדף: קנא-א
 
העתק הגביות עדות
אודות הנחשדת. עם
מודעה רבא
מאת הרב
פראדקין, שניאור זלמן מלובלין
ירושלים [] חש"ד
עלון. 3532 ס"מ.
יש טפסים, שבהם רק המודעה רבא.