מס' כרטיס 86963  מדור ומדף: קנא-י
 
לידע להודיע ולהודע
אודות הסכסוך בענין הקדש לעניי ירושלים
חתימת רבנים ומכתב הרב
מדיני, חיים חזקיהו (חח"מ)
ירושלים תרסב
עלון. 4021 ס"מ.
2 טפסים.