מס' כרטיס 86964  מדור ומדף: קנא-י
 
אהלי משה ויהודית ברחוב מונטיפיורי
תקנון, ורשימת התרומות וחתימות בכת"י
ירושלים תרלה
עלון. 3629 ס"מ.