מס' כרטיס 86965  מדור ומדף: קנא-פ
 
כרוז למען דעת כל עמי הארץ
שהכריזו בג' אדר תקכ"ח אודות הגט מקליווא
פפד"מ תקצא
צילום דפוס
פפד"מ תקכח
גליון בן 2 דפים.
מונח בגליון
עם תיאור בגרמנית ע"י ד"ר א. פרימן