מס' כרטיס 86966  מדור ומדף: קנא-פ
 
כרוז מה שהכריז
בכ"א אלול [תקכ"ז] אודות הגט מקליווא
פפד"מ תקצא
צילום דפוס
פפד"מ תקכח
עלון. 3015 ס"מ.
מונח בגליון
עם תיאור בגרמנית ע"י ד"ר א. פרימן