מס' כרטיס 86970  מדור ומדף: קנא-א
 
חברת עיר דוד
מכירת קרקעות לבניית עיר ליד חברון
ארץ ישראל תרנב
עלון. 2922 ס"מ.